top of page

BEELDEND VAKTHERAPIE TWENTE

VOOR WIE

 

 

Elke ouder wil graag een gelukkig kind zien. Maar kinderen krijgen soms te maken met vervelende gebeurtenissen. Kinderen leren hiervan en vinden meestal zelf een oplossing om er mee om te gaan. Maar soms lukt het een kind niet om zelf tot een oplossing te komen. De ouder kan dit doorgaans merken aan zijn of haar gedrag. Het kind wordt stil, somber of krijgt juist driftbuien. Vaak klaagt het kind over hoofd- of buikpijn. Als ouder ben je soms radeloos. Als praten niet helpt en de klachten blijven bestaan of verergeren, dan is beeldend therapie een ingang om het kind te begrijpen.

BEELDEND THERAPIE

 
Beeldend therapie is een behandelvorm voor kinderen en volwassenen met sociale en/of emotionele problematiek. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen zoals teken- en schildermaterialen, hout en klei. Het doel is het opheffen van psychische en/ of gedragsmatige problemen.

WERKWIJZE

 

Beeldend Vaktherapie Twente werkt volgens mentaliserende methodieken. Mentaliseren is het leren herkennen en verwoorden van eigen gedachten en gevoelens en die van de ander. 

DE PRAKTIJK

 

Beeldend Vaktherapie Twente is een praktijk gevestigd in Borne. Zowel kinderen (met hun ouders) als volwassenen kunnen bij de praktijk terecht voor beeldend therapie. De praktijk heeft als doel er voor te zorgen dat psychische, sociale en/of gedragsmatige problemen verminderen, zodat je beter in je vel zit. Ook kan de therapie op school worden ingezet wanneer reguliere hulp onvoldoende toereikend is.

bottom of page