top of page

BEELDEND VAKTHERAPIE TWENTE

IMG_0246-2.jpg
IMG_0297.jpg
VOOR WIE

 

 

Elke ouder wil graag een gelukkig kind zien. Maar kinderen krijgen soms te maken met vervelende gebeurtenissen. Kinderen leren hiervan en vinden meestal zelf een oplossing om er mee om te gaan. Maar soms lukt het een kind niet om zelf tot een oplossing te komen. De ouder kan dit doorgaans merken aan zijn of haar gedrag. Het kind wordt stil, somber of krijgt juist driftbuien. Vaak klaagt het kind over hoofd- of buikpijn. Als ouder ben je soms radeloos. Als praten niet helpt en de klachten blijven bestaan of verergeren, dan is beeldend therapie een ingang om het kind te begrijpen. 

BEELDEND THERAPIE

 

 

Beeldend therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm voor kind en jeugd. Er wordt met divers beeldend materiaal gewerkt zoals bv allerlei kleisoorten, hout en tekenmaterialen. De nadruk ligt niet op prestatie, maar op doen en beleving. De therapeut werkt vanuit een affect regulerende methode waarbij affectregulerende vaardigheden van het kind worden bevorderd en het kind stap voor stap leert reflecteren over wat het zelf doet, voelt en denkt.

IMG_0263_edited.png
IMG_0198.jpg
krijt.jpg
IMG_0241.jpg

THERAPEUT

Ik ben Sophie Lunenborg en heb sinds 2008 een zelfstandige praktijk in Borne. Ik ben in 2007 als beeldend vaktherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Direct na de opleiding ben ik me gaan specialiseren in de emotionele ontwikkeling van kind en jeugd. Vervolgens heb ik de Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) opleiding afgerond. Naast de ArVT heb ik mij verdiept in de systemische context waarin kinderen zich ontwikkelen tot een eigen individu.

bewerkt5.jpg
IMG_0219.jpg

WERKWIJZE

 

Beeldend Vaktherapie Twente werkt volgens een mentaliserende methodiek. Mentaliseren is het leren herkennen en verwoorden van eigen gedachten en gevoelens en die van de ander. De weg richting het mentaliseren gebeurd via affect regulerende vaktherapie (ArVT). Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving (Verheugt-Pleiter, J.E.& Zevalkink, J. in Schmeets 2005).

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leert het kind stap voor stap reflecteren en delen over wat het doet, voelt en denkt. Voor meer uitleg over de methodiek kunt u terecht op www.affectregulerendevaktherapie.nl (bron: www.affectregulerendevaktherapie.nl). 

VERGOEDING

Als zelfstandig vaktherapeut heb ik een contract bij OZJT/Samen14. U kunt in aanmerking komen voor vergoedingen via verwijzing van de huisarts of vanuit de gemeentes (welke aangesloten zijn bij het OZJT/Samen14).

 

 

 

© Beeldend Vaktherapie Twente - Fotografie en ontwerp: Stephanie Nypels

bottom of page