top of page

BEELDEND VAKTHERAPIE TWENTE

VOOR WIE

 

 

Elke ouder wil graag een gelukkig kind zien. Maar kinderen krijgen soms te maken met vervelende gebeurtenissen. Kinderen leren hiervan en vinden meestal zelf een oplossing om er mee om te gaan. Maar soms lukt het een kind niet om zelf tot een oplossing te komen. De ouder kan dit doorgaans merken aan zijn of haar gedrag. Het kind wordt stil, somber of krijgt juist driftbuien. Vaak klaagt het kind over hoofd- of buikpijn. Als ouder ben je soms radeloos. Als praten niet helpt en de klachten blijven bestaan of verergeren, dan is beeldend therapie een ingang om het kind te begrijpen.

BEELDEND THERAPIE

 
Beeldend therapie is een behandelvorm voor kind en jeugd met sociale en/of emotionele problematiek. Kenmerkend is de inzet van beeldende middelen zoals teken- en schildermaterialen, hout en klei. Het doel is het opheffen van psychische en/ of gedragsmatige problemen.

WERKWIJZE

 

Beeldend Vaktherapie Twente werkt volgens een mentaliserende methodiek. Mentaliseren is het leren herkennen en verwoorden van eigen gedachten en gevoelens en die van de ander. De weg richting het mentaliseren gebeurd via affect regulerende vaktherapie (ArVT). Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving (Verheugt-Pleiter, J.E.& Zevalkink, J. in Schmeets 2005).

Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leert het kind stap voor stap reflecteren en delen over wat het doet, voelt en denkt.

(bron: www.affectregulerendevaktherapie.nl)

 

Voor meer uitleg over de methodiek kunt u terecht op www.affectregulerendevaktherapie.nl

PRAKTIJK

Ik ben Sophie Lunenborg en heb sinds 2008 een zelfstandige praktijk in Borne. Ik ben in 2007 als beeldend vaktherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Direct na de opleiding ben ik me gaan specialiseren in de emotionele ontwikkeling van kind en jeugd. En hierdoor kwam ik in aanraking met de Affectregulerende Vaktherapie (ArVT).

THERAPEUT

Ik ben Sophie Lunenborg en heb sinds 2008 een zelfstandige praktijk in Borne. Ik ben in 2007 als beeldend vaktherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Direct na de opleiding ben ik me gaan specialiseren in de emotionele ontwikkeling van kind en jeugd. Vervolgens heb ik de Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) opleiding afgerond. Naast de ArVT heb ik mij verdiept in de systemische context waarin kinderen zich ontwikkelen tot een eigen individu.

VERGOEDING

Als zelfstandig vaktherapeut heb ik een contract bij OZJT/Samen14. U kunt in aanmerking komen voor vergoedingen via verwijzing van de huisarts of vanuit de gemeentes (welke aangesloten zijn bij het OZJT/Samen14)

KLACHTEN
Indien er klachten zijn kunt u mailen naar info@beeldendvaktherapietwente.nl 

bottom of page